Skip to main content

Arvot

Työskentelemme Collectiassa kuuden arvon mukaan, jotka ovat ajattelu- ja työskentelytapamme jokapäiväisessä elämässämme. Arvot ovat usein jotain, josta vain puhut, mutta me Collectiassa elämme niiden mukaan. Arvomme ovat

Respectful

Respectful

Kunnioitamme niitä henkilöitä, joita autamme heidän nykyisessä tilanteessaan. Tämä pätee velallisiin, joita neuvomme, miten käsitellä erääntyvää velkaansa, asiakkaisiin, jotka luottavat Collectiaan auttamaan heitä velkojen perinnässä, ja työntekijöihimme, joille Collectia tarjoaa positiivisen työympäristön, joka perustuu luottamukseen, tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen.

Passionate

Passionate

Collectian työntekijät ovat omistautuneita ja intohimoisia. He paneutuvat työhönsä ja ovat innostuneita siitä. Haluamme, että asiakkaamme tuntevat sitoutumisemme, ja siksi on erittäin tärkeää kouluttaa työntekijöitä kehittämään oikea asenne ja lähestymistapa.

Transparent

Transparent

Avoin kommunikointi helpottaa yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi työntekijöiden, asiakkaiden ja velallisten välillä. Collectian mielestä avoimuus myös luo suhteita, lisää tuottavuutta ja rakentaa luottamusta ihmisten välille.

Innovative

Innovative

Arvioimme jatkuvasti prosessejamme ja järjestelmiämme. Olemme uteliaita löytämään uusia ja parempia lähestymistapoja, ajattelemaan eri tavalla ja pysymään ajan tasalla uusista trendeistä. Tämä näkyy tavassamme käsitellä tietoja ja prosessidigitalisointia sekä jatkuvassa optimointityössämme.